Udarni Val

Udarni val

Udarni val najčešće koristimo kod:
– petnog trna/plantarnog fascitisa/tendinitisa Ahilove tetive
– patelarnog tendinitisa/entezitisa patele i tibije/skakačkog koljena
– entezitisa trohantera/iliotibijalnog tendinitisa
– lateralnog i medijalnog epikondilitisa/teniskog i golferskog lakta
– kalcifikata u ramenu/smrznutog ramena/tendinitisa supraspinatusa

Što je udarni val i kako on može pomoći pacijentu!?
Udarni val je fizikalno-terapijska metoda koju primjenjujemo direktno na dio tijela koji želimo tretirati. Udarni val se koristi u fizijatriji kao jedna od metoda liječenja boli, a najbolje bi bilo da vas prije samog tretmana pregleda liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatolog ili ortoped. Puno znanstvenih radova posljednjih godina osvjetljavaju korist, ali i prave indikacije za udarni val.

Kako djeluje udarni val?
Kada liječnik specijalist fizijatar, reumatolog ili ortoped detaljnim kliničkim pregledom utvrdi točan uzrok tegoba, što vrlo često zahtijeva i radiološku obradu (RTG), ultrazvuk koštano-zglobnog sustava, a ponekad i MRI, pristupa se primjeni udarnog vala. Prije primjene udarnog vala na dio tijela koji tretiramo nanesemo gel ili slično sredstvo koji olakšava kontakt s kožom i kretanje aplikatora po površini, na način da se udarni valovi lakše prenose na tkivo. Aplikator sadrži brzo pokretne projektile koji su kontrolirani kompresorom. Ti projektili prenose energiju na aplikator koji generira udarni val. Zavisno o aplikatoru može se emitirati radijalni, planarni li fokusirani udarni val. Frekvencija i tlak mogu se prilagoditi kako bi se poboljšala apsorpcija te gradirano smanjivao ili pojačavao efekt na tkivo sukladno indikaciji i odgovoru na tretman.

Znanstveni radovi pokazuju nekoliko mehanizama djelovanja udarnog vala.
Udarni val reducira bolnu komponentu stvaranjem i modulacijom neurotransmitera kao što je „supstanca P“ te hiperstimulacijom osjetnih putova i njihove senzorne komponente.

Udarni val putem prijenosa sile, vibracije i tlaka stvara nekoliko efekata:
– potiče protok krvi i neovaskularizaciju
– povećava tkivnu razinu faktora rasta
– povećava produkciju mezenhimalnih stanica
– stimulira stanični metabolizam

Tim efektima reducira se stvaranje kalcifikata i fibroze. Samo mehaničko razbijanje udarnim valom više je stilska figura nego istina, udarni val utječe na stanice i stanične procese na način da one pregradnjom, remodulacijom i drugim efektima mijenjaju tkivo.

Tretman je relativno kratak, ali pacijent osjeća efekt duže vrijeme. Trajanje tretmana, zavisno od indikacije, traje od 2-10 minuta.

Važno! Udarni val je samo jedna od metoda koju koristimo u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Liječnik će vam preporučiti pravu!

Udarni val se uvijek koristi u sklopu različitih vrsta vježbanja, manualne terapije ili ostalih fizikalno-terapijskih tehnika i metoda koje pacijent provodi institucionalno, ali i kod kuće.

Indikacije za primjenu udarnog vala.
Uspješna primjena udarnog vala ponajprije zavisi od dobre indikacije. Niti jedna metoda nije dobra ako se primjenjuje nekritički, kako u fazi indiciranja tako i tijekom terapije. Evaluacija nakon terapije je nužna kako bi se postigao željeni efekt, kao što je potrebno strpljenje od strane pacijenta, liječnika, ali i fizioterapeuta. Udarni val je sigurna metoda s vrlo malo nuspojava. Promjene u tkivu nisu nagle već postepene. Udarni val stimulira stanične procese dok je mehanički efekt na tkivo samo usputan, kako bi se izazvale promjene u strukturi. Najčešće se tretiraju degenerativni procesi ili sindromi prenaprezanja, manje lokalne upale koje su opet posljedica degeneracije. Tretiranje po ostalim indikacijama ima manji efekt.

Strukture koje se najčešće tretiraju su tetive, ligamenti, koštani segmenti, neurološki poremećaji, mišići, fascije i ostale vezivne strukture. Različite strukture se često preklapaju te jedna indikacija uključuje ili isključuje drugu.

1. Tetive/ligamenti: bolna Ahilova tetiva, patelarni ligament, tetive rotatorne manžete (ponajprije supraspinatusa), lateralni/medijalni epikondilitis
2. Kosti: medijalni tibijalni stres sindrom, bolni sindromi velikog trohantera
3. Neurološke tegobe: kontroliran povoljan učinak kod spastičnosti, kako kod pacijenata s hemiplegijom poslije moždanog udara tako i kod djece sa cerebralnom paralizom, Valleixove bolne točke, akupunkturne točke
4. Mišići: povišen tonus mišića (hipertonija), mišićni bolni fenomeni, trigger točke, Valleixove bolne točke
5. Vezivna tkiva, fascijalne strukture (plantarna fascija, trigger finger, ožiljno tkivo)

Postoje i druge indikacije za koje je potrebno posavjetovati se sa svojim liječnikom.

Primjena udarnog vala u svakodnevnoj praksi.
Razni tipovi i modeli aparata se primjenjuju u terapiji udarnim valom. Preporuka je provesti testnu aplikaciju jer je odgovor na tretman individualan. Moduliranje broja udara, njihove frekvencije i primijenjenog tlaka nužno je tijekom terapijskog procesa. Primjena lijekova protiv bolova i ostalih komplementarnih metoda isključivo je u domeni liječnika specijalista fizijatra, reumatologa, anesteziologa i ortopeda. Pacijent na svoju ruku ne bi trebao uzimati analgetike, nesteroidne antireumatike i lijekove protiv zgrušavanja krvi zbog mogućeg hematoma i krvarenja na mjestu primjene. Spontano nastali hematomi zahtijevaju krvne pretrage te će se na liječničku indikaciju i provesti.

Udarni val i njegov učinak na pacijenta.
Pacijenti koji imaju akutni ili kronični bolni sindrom, osim medikamentozne terapije, infiltracije lijekova, akupunkture ili kirurškog zahvata mogu biti tretirani i kroz fizikalno-terapijske metode, a jedna od njih je i udarni val. Dobra indikacija ključ je uspjeha.

Udarni val je manje invazivan, manje stresogen, traje kraće i primjenjuje se na zahvaćeni dio tijela. Tretman ponekad zna izazvati manju nelagodu i bol, ali se svakom pacijentu pristupa individualno, što znači da se intezitet terapije prilagođava njegovom zdravstvenom stanju. Udarni val regenerira i prokrvljuje tkivo, razgrađuje kalcifikate te smanjuje bolnost i povećava funkcionalnost. Aplicira se svakih 5-7 dana.

 

 

Terapija udarnim valom je neinvazivna, klinički dokazana fizikalna procedura koja se primjenjuje kod akutnih i kroničnih stanja lokomotornog sustava.

Prednosti udarnog vala:
– stvarna alternativa kirurškom liječenju
– tretira uzrok, ali i simptom
– visoka razina učinkovitosti uz dobru indikaciju
– prosječno trajanje 2-10 minuta; broj tretmana 4-10
– ograničene nuspojave koje spontano prođu (diskretno crvenilo, blaža prolazna oteklina, hematom)
– promjena osjeta, prije svega bolne komponente
– znanstvena učinkovitost

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt