Vaskulitis

Vaskulitis

Vaskulitis uključuje heterogenu grupu bolesti koja ima još heterogeniju kliničku prezentaciju. Upala krvnih žila može imati lokalne i sistemske manifestacije. Klasifikacija vaskulitisa dijelom se odnosi na veličinu krvne žile, dijelom na histološku sliku, a dijelom na klinički prezentaciju. Neki vaskulitisi su tipični za dob, drugi za spol, a postoje i etničke i kliničke razlike. Vaskulitisi su nekad sastavni dio neke druge upalne reumatske bolesti, malignoma ili hematološke bolesti, a ponekad su i bolest za sebe.

Najčešći vaskulitis je temporalni arteritis koji je povezan s polimialgijom reumatikom, a čest je i Takayasuov arteritis. Vaskulitisi srednjih krvnih žila su poliarteritis nodoza i Kawasakijeva bolest. Vaskulitisi malih krvnih žila vezani uz imune komplekse su Goodpastureov sindrom i Henoch-Schönleinova purpura. ANCA vezani vaskulitisi mogu biti Wegenerova granulomatoza te Churg-Straussov sindrom. Jedan od tipičnih vaskulitisa koji zahvaća krvne žile različitih kalibara je Behçetova bolest. Posebna je grupa vaskulitisa vezana uz upalne reumatske bolesti: lupusni, reumatoidni i sarkoidni vaskulitisi. Dio vaskulitisa kao što su vaskulitisi vezani uz infekciju hepatitisom B ili C, sifilisom, vaskulitisi vezani uz lijekove i maligne bolesti (karcinome) čine pak posebnu skupinu.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt