Vjezbe disanja kod COVID 19 infekcije

Vježbe disanja kod COVID-19 infekcije

COVID-19 je sistemska bolesti koju uzrokuje virus SARS-CoV-2. Infekcija primarno zahvaća pluća ili može zahvatiti i druge organe. Oštećenja pluća mogu biti toliko značajna da vode oštećenju ponekad i potpunom uništenju plućne funkcije.

Osim respiratora, lijekova potrebna bez kojih bi većina pacijenata izgubila bitku sa životom tu su i vježbe disanja. Sveobuhvatna skrb i njega pacijenta omogućuje izlječenje. Ovdje nećemo propustiti da će cjepivo protiv COVID-19 infekcije dati onu ključnu i finalnu dobrobit a to je sprječavanje širena infekcije COVID -19.

Vježbe i tehnike disanja osim respiracijskih tehnika koriste i promjene položaja tijela. Promjena položaja tijela nužna je kako bi se uspostavili prirodni drenažni položaji, spriječio dekubitus i reducirala pojačana sklonost zgrušavanju krvi. Monitoring pacijenta pulsnim oksimetrom pokazao se odličnim. Takvih pulsnih oksimetara danas imamo i komercijalno dostupnih za kućnu upotrebu. Monitoring smanjenje oksigenacije jedan je od nužnih parametara.

Vježbe disanja uključuju vježbe za dijafragmu, vježbe za međurebrenu muskulaturu ali i drugu pomoćnu muskulaturu koja pripada i mišićima vrata i gornjeg djela toraksa, a to su sternokleidomastoidni mišić, skalenski mišići ali i mnogi drugi. Bočni položaj sluzi kako bi s plućna krila, lobusi i lobulusi pluća uspješno drenirali, pomoć specifičnim tehnikama masaže, vibracije i lupkanja (fr. tapotement), nastavlja se sa probiranim položajem odnosno ležanjem na abdomenu odnosno na prsima s licem prema krevetu. Taj položaj je zahtjevan i vrlo teško izvodiv kod teških bolesnika koji su na respiratoru jer nije dostupna mogućnost vizualnog monitoriranja i brze liječničke intervencije. Korištenjem jastuka, rekvizita olakšavamo te tehnike disanja i olakšavanja zahtjevnog liječenja pacijenta.

Samopomoć kod COVID-19 ( vježbe disanja)

Respiracijski trening i opće kondicioniranje osim općih preporuka koje uključuju umjerenu aktivnosti i vježbanje koliko dozvoljava zdravstveno stanje. Tu ponekad i minimalni pomaci znače puno. Niz fizijatrijskih postulata koje uključuje i vježbe disanja kako bi se stimulirala plućna funkcija, poboljšala ventilacija, spriječio zastoj sekreta kod pacijenta koji otežano dišu. Refleks kašlja nije adekvatan da bi omogućio iskašljavanje kod niza plućnih bolesti. Vježbe s rekvizitima kao što su baloni, zavojne traka u smislu flossinga ili drugih mekanih elastičnih traka korisni su pomoć kod tehnika koje se provode u Poliklinici Faktor Zdravlje. Suhi nadražaji ili vlažni podražajni kašalj remete san, remete disanje, otežavanju govor i komunikaciju.

Temeljne vježbe disanja treba koristiti još na početku bolesti. Progresijom bolesti COVID 19 koristit će se naprednim tehnikama i vježbama disanja prilagođenim stanju pacijenta kada se eventualno kliničko stanje pogorša rano prepoznavanje i rana intervencija kod respiratorne insuficijencije omogućava bolji ishod bolesti COVID-19. Obratite se stručnjacima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Poliklinici Faktor Zdravlje.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt