Opća reumatološka rehabilitacija

Opća reumatološka rehabilitacija

Reumatološka rehabilitacija ima svoje specifičnosti zbog upalne i sistemske manifestacije bolesti. Reumatske bolesti mogu zahvatiti skeletne i izvan skeletne organske i organske sustave te je upravu tu izazov rehabilitacije. Glavni cilj rehabilitacije upalnih reumatskih bolesti maksimizirati funkciju.

Maksimizacija funkcije kod upalnih reumatskih bolesti postiže se:

– vježbama istezanja i vježbama opsega pokreta koje su nužni kod pacijenata s artritisom
– program vježbanja je individualan, počinje postepeno i polako da bi se osiguralo sigurno izvođenje pokreta i suradnja pacijenta koja treba postati rutina
– umor, bolnost kod pacijenata s upalnim reumatskim bolestima i oporavak nakon vježbanja mora biti programiran
– terapijski modaliteti kako što su toplina, hladnoća, elektroterapija, terapijski ultrazvuk facilitiraju aktivnu terapiju vježbanjem
– strategija protekcije odnosno zaštite zgloba ima za cilj redukciju opterećenje i stresa na i onako bolestan zglob kako bi se koristile druge strategije radnog opterećenja zgloba, izbjegle statičke pozicije zglobova i posture tijela

Cilj opće reumatološke rehabilitacije je uspostaviti dobre tjelesne mehanizme a prema potrebama uključiti i adaptacijska pomagala, ortoze kako bi učinak lijekova, vježbanja bio maksimalan.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt