Postoperativna rehabilitacija

Postoperativni rehabilitacijski program je strogo individualan. Medicinsku gimnastiku potrebno je provoditi sukladno pregledu fizijatra i kirurga; fizikalne procedure koje se pridružuju kineziološkom programu prilagođene su stanju i potrebama pacijenta (terapijski ultrazvuk, laser, limfna drenaža, elektromagnetoterapija, elektroanalgetske procedure-TENS, IFS, DDS, elektrostimulacija, kontinuirano pasivno razgibavanje, terapija udarnim valom, K–taping/kinesiotaping, krioterapija). Postoperativna rehabilitacija uključuje mjere sprječavanja venske staze, tromboflebitisa, duboke venske tromboze, plućne embolije, upale pluća, infekcije rane i okolnih tkiva, retencije urina, dekubitisa i presornih promjena na koži. Podrazumijeva i poboljšanje plućne ventilacije, redoviti nadzor i praćenje organskih funkcija te aktivaciju peristaltike. Reumatološki pacijenti koji uzimaju lijekove moraju ponekad smanjiti dozu lijeka ili prekinuti medikamentoznu terapiju. Potrebno je pomno kontrolirati uzimanje lijekova i njihove interakcije. Bitno je pratiti sve komorbiditete kako bi se, u suradnji s ostalim liječnicima uključenim u pred/postoperativni tretman, proces oporavka ubrzao. Ambulantna ili stacionarna fizikalna terapija nastavlja se na inicijalne vježbe još na jedinicama intenzivne skrbi te kreće odmah nakon premještaja s akutnih odjela. Postoperativna rehabilitacija intenzivira se skidanjem drenova, katetera i odstranjivanjem šavova. Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije koordinirat će vaš oporavak.

Rehabilitacija-centralnog-zivcanog-sustava

Rehabilitacija centralnog živčanog sustava

Ponovno uspostavljanje funkcije neurološkog sustava nakon određenog oštećenja nazivamo neurorehabilitacija, koja uključuje restituciju neurološkog, ali i drugih organskih sustava.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt