Pon. - Pet. 08:00 - 20:00
  Dogovorite termin : 01 37 37 333 099 37 37 333

Fizijatrija

Fizijatrija ili fizikalna i rehabilitacijska medicina je medicinska disciplina koja ujedinjuje niz medicinskih disciplina ali povezuje medicinu s drugim znanstvenim disciplinama. Liječnik specijalist koji se bavi tim područjem naziva se fizijatar ili specijalist fizikalne i rehabilitacijske medicine. On je prije svega doktor medicine koji se bavi koji poznaje univerzalne principe medicine te je usavršavan kako bi pregledom, dijagnostikom i liječenjem koristeći sve svoje medicinsko znanje prenio društvu i pojedinačnom pacijenta.

Fizijatar gleda pacijenata kao cjelinu u svim njegovim aspektima, bio osobnim fizičkima, ali psihičkim, te interakcijom pacijenta sa svojom okolinom, bilo obiteljskom, bilo prijateljskom. Bilo radnom, kako bi se omogućilo maksimum u sudjelovanju osobe u aktivnostima svakodnevnog života unatoč prisutnim teškoćama i kako bi se one umanjile ili uklonile. Fizikalna medicina i rehabilitacija je moderna kraljica medicine kao što je atletika kraljica sportova. Fizijatar koristi i provodi dijagnostičke i terapijske procedure kao što su elektrodijagnostika, muskuloskeletni i vaskularni ultrazvuk, injekcije u zglobove; također su mu na raspolaganju sve dijagnostičke procedure od RTG, kompjutorizirane tomografije (CT), magnetske rezignacije (MRI), scintigrafije skeleta, laboratorijske metode i dijagnostika.

Fizikalna i rehabilitacijama medicina u temeljima ima anatomiju, kineziologiju, biotehniku kako bi koristeći terapijsko vježbanje, fizikalne i kemijske modalitete, lijekove te prirodne ljekovite činitelje reducirala i uklonila bolnost i disfunkciju. Fizijatrija / fizikalna medicina i rehabilitacija u suradnji s reumatolozima, kardiolozima, neurolozima, traumatolozima, ortopedima, pedijatrima, endokrinolozima, neurokirurzima obiteljskim liječnicima i mnogim drugim medicinskim specijalnostima li i ne medicinskim granama omogućava povratak osobe aktivnostima svakodnevnog života. Fizijatar je vođa rehabilitacijskog tima, svojim punim i cjelokupnim medicinskim znanjem predvodi i upravlja procesom liječenja u domeni rehabilitacijskih procesa bilo koje geneze.