Bolesti ramena

Bolesti ramena

Rameni zglob, ili bolje rečeno rameni obruč (eng. shoulder girdle) sastoji od nekoliko zglobova od kojih svi sudjeluju u pokretu ramena: glenohumeralni zglob spoj je lopatice i nadlaktice, akromioklavikularni zglob povezuje akromijalni nastavak lopatice i ključnu kost, kostovertebralni zglob spaja rebra i kralješke, sternoklavikularni zglob spoj je prsne i ključne kosti, sternokostalni zglob spaja rebra i prsnu kost, a skapulokostalni spaja lopatice i rebra. Pokreti u ramenu aktiviraju i sve ostale susjedne zglobove i spojeve. Složena neuralna inervacija, burze, tetive, kao i ligamenti mogu utjecati na smanjenu funkciju i uzrokovati bol u ramenu. Prenesena bol iz vrata i unutrašnjih organa treba se čim prije isključiti.

Obratite se svom liječniku ili direktno našim specijalistima fizijatrima kako bi se što prije utvrdio točan uzrok i započelo liječenje. Najčešći poremećaji koji zahvaćaju rameni zglob i rameni obruč su poremećaji skapulotorakalnog ritma, subakromijalni sraz (impingement), parcijalne ili kompletne rupture, smrznuto rame (adhezivni kapsulitis), kalcifikati u ramenu, prijelomi, nestabilno rame uslijed luksacija.

Rotatorna manžeta

Rotatorna manžeta često je zahvaćena patološkim procesima bilo nakon traume bilo degeneracije i upale. Sastoji se od četiri mišića supraspinatusa, infraspinatusa, teres minora Subskapularisa.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt