Opća rehabilitacija i kondicija

Opća rehabilitacija i kondicija

Rehabilitacija je proces prilikom kojega osoba vraća svoje fizičke, psihičke, socijalne, edukacijske i radne potencijale. Prilikom rehabilitacije eliminiraju se kompenzacijski i biomehanički deficiti ili se iste deficite smanjuje na najmanju moguću mjeru prilikom čega ih se može upotrebljavati za uspostavu funkcionalnog pokreta.

Rehabilitacijski proces uključuje popravak ili potpuni oporavak anatomskog oštećenja, povećanje aktivnosti i redukciju okolišnih barijera. Kondicija je proces kojim se tijekom složenog programa vježbanja uspostavlja i održava bolja funkcija organa, organskih sustava i tijela. Strukturirano i programirano kondicioniranje uključuje režim vježbanja, prehrane i odmora.

vjezbe disanja

Vježbe disanja

Vježbe disanja mogu koristiti preventivno ali i kao način liječenja. Disanje je složena izmjena plinova između nas i okoline. Respiratorni put može biti kompromitiran na svom primarnom putu, od nosa do pluća.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt