Rehabilitacija lakta u sportu

Rehabilitacija lakta u sportu

Ozljede lakta čine značajnu dio rehabilitacijske medicine kako kod djece tako i kod odraslih. Specifičnosti anatomske strukture gdje se tri kosti međusobno uzglobljuju, uz krvožilne i živčane strukture. Anatomski i funkcionalno donji dio humerusa ( nadlaktične kosti ) pripada laktu. Distalni humerus ( donji dio nadlaktične kosti) izložen je frakturama i dislokacijama, posebno može doći do prijeloma ili avulzije epikondila bilo medijalnog bilo lateralnog. Prijelomi mogu biti intraartikularni ili ekstraartikularni. Druga kost koja sačinjava lakat je palčana kost ( radijus ) koja u svom proksimalnom djelu ima glavicu u kojoj se odvija rotacija. Prijelom može biti inraartikularan i multifragmentaran, te je u tom slučaju vrlo složena i dugotrajna rehabilitacija.

Treća kost koja sačinjava lakat je ulna ( lakatna kost) prijelomi mogu zahvatiti veći nastavak koji zovemo olekranon i manji kojeg nazivamo koronoid. Takvi prijelomi onemogućavanju pokrete u laktu prije svega ekstenziju te često zahtijevaju i operativno liječenje. Dislokacija lakata osobito su česte u dječjoj razvojnoj dobi. Monteggieva fraktura je združeni prijelom glavice radijusa i frakture ulne.

Prijelomi dijafize (trupa) podlakatnih kostiju pojedinačno ili obje događaju se pri padu na ispruženu ruku ili kao direktna trauma dijafize kosti su najčešći prijelomi podlaktice. Osteohondritis disekans u području lakta prezentira se kao bolnost, redukcija pokreta i oteklina. Čest uzrok su ozljede u sportu a otkrivaju se liječničkim pregledom i postavljanjem sumnje odnosno diferencijalne dijagnoze dakle klinički pregled, RTG, nadopunjujemo MRI. Ozljede mekih tkiva u području lakta i združenih funkcionalnih područja nadlaktice, podlaktice i šake. Trauma tetive bicepsa nastaje nakon djelovanja grube sile ali i kako mikrotraumatska lezija uzrokovana repetitivnim pokretima. Uloga kliničkog pregleda liječnika, dijagnostičkog ultrazvuka i magnetske rezonancije je od posebne važnosti. Rehabilitacijski proces bit će prilagođen svakoj individualnoj potrebi. Ozljede mišića i tetive tricepsa u području ramena i lakta mogu biti združene su s promjenama na entezama i olekranonu.

Ekstenzori i fleksori podlaktice i šake vezuju se za lakat odnosno epikondile, tako zajedničko hvatište ekstenzora nalazi se na lateralnom epikondilu, dok je zajedničko hvatište fleksora na medijalnom epikondilu. Lakat okružuju i ligamentarne strukture medijalni i lateralni kolateralni ligament, dok glavicu radijusa okružuje anularni ligament važan u stabilizaciji i funkciji rotacije podlaktice i šake u laktu. Tumor lakata i infekcije obradit ćemo u zasebnim cjelinama. Upalne zglobne bolesti artritisi, entezitisi ili degenerativne promjene zgloba lakata u sklopu osteoartritisa, sekundarnog artritisa i drugih vrsta artropatija osim kod traume, mogu biti dio metaboličkih stanja ili posljedica infekcije.

U sportu posebnu pažu posvećujemo kanalikularnim sindromima na mjestima gdje živčane i vaskularne strukture dolaze u bliske odnose o ostalim strukturama ili se nalaze u površinskim strukturama te su izložene direktnoj traumi. U žljebu ulnarng živca na humerusu ulnarni je živac izložen ozljedama s posljedičnom kliničkom slikom i distalo od mjesta ozljede u području šake , odnosno 4 i 5 prsta. Medijalni živac osim u području karpalnog kanala na razini ručnog zgloba može biti komprimiran u području gornjeg djela podlaktice i lakta. Radijalni nizivac također može biti ozlijeđen duž svog toka.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt