Bobath

Bobath

Bobath koncept podrazumijeva stalnu promjenu i razvoj kroz procjenu i tretman čovjeka kao cjeline. Princip cjelovitosti doživljava čovjeka kao jedinstveni zbir njegovih nasljednih i stečenih osobina, oblikovanih utjecajem mnogih egzogenih čimbenika koji su ga izgradili kao pojedinca. Dakle, pristup pacijentu je uvijek individualan. Već prvim susretom sa medicinskim timom započinje primjena Bobath koncepta.

Specijalističkim pregledom fizijatra te uvidom u medicinsku dokumentaciju, specijalist fizijatar utvrđuje lokalitet i intenzitet primarne lezije središnjeg živčanog sustava (SŽS). Sukladno tome utvrđuju se moguće disfunkcije motorike i senzorike i njihove kliničke manifestacije, radi što objektivnije procjene oštećenja SŽS-a i prognoze tijeka rehabilitacije.

Stalna interakcija između fizijatra, pacijenta, terapeuta, rodbine i okoline, kao i integracija stručnjaka s drugih područja rehabilitacije u terapijski plan ključni su za uspješnu rehabilitaciju pacijenta koja će dovesti do optimizacije njegovog oporavka. Definiranjem disfunkcije i problema koji proizlaze iz toga te procjenom preostalog potencijala funkcioniranja dolazi se do zajedničkog dogovora oko kratkoročnih i dugoročnih ciljeva koji su uvijek orijentirani što samostalnijem funkcioniranju pacijenta u njegovim svakodnevnim aktivnostima. Sve osobe uključene u rehabilitaciju usmjerene su prema optimalnom oporavku pacijenta u odnosu na stanje prije lezije. Stalna prilagodba tretmana, reanaliza rezultata te postavljanje novih ciljeva i planova konstantni su dijelovi interakcije u cijelom timu u čijem središtu je pacijent.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt