Pred postoperativna rehabilitacija 2

Preoperativna rehabilitacija

Preoperativna priprema i rehabilitacija nužna je kako bi se osoba pripremila za operativni zahvat, te da se ubrza oporavak, komplikacije svedu na minimum i omogući što brži povratak u redoviti život. Operacije na kralježnici i ekstremitetima zahtijevaju pomnu pripremu, procjenu pre/postoperativne rehabilitacije i prognozu mogućeg rizika. Suradnja kirurga, fizijatra i anesteziologa omogućuje procjenu anesteziološkog rizika, kao i procjenu dužine oporavka. Oporavak je kraći što su pripreme bolje izvedene. Poželjno je tijekom priprema za samu operaciju naučiti koristiti pomagalo, proći kroz školu hoda i vježbe transfera za razdoblje neposredno prije i poslije operacijskog zahvata.

Dobra preoperativna priprema, između ostaloga, uključuje i edukaciju pacijenta i obitelji, motivaciju pacijenta da prestane pušiti, da smanji tjelesnu masu i poboljša suradljivost uzimanja lijekova te adherentnost prema planu rehabilitacije. Nužna je i suradnja s fizioterapeutom i kineziologom koji neposredna opažanja moraju prenijeti liječniku, a pacijenta motivirati da ustraje u vježbama i promjenama životnog stila.

Pažljiva preoperativna priprema smanjuje rizik postoperativnih komplikacija.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt