Amiotrofična lateralna skleroza

Sinonimi su bolest motornog neurona, amiotrofična lateralna skelroza, Lou Gehingova bolest. Bolest se pojavljuje sporadično rijetko je obiteljska pojavljivanje. Od genetskih poremećaja nađen je defekt u bakar/cink superoksid dismutazi. Neuropatološka karakteristika je gubitak satnica u prednjem rogu leđne moždine, udruženo s degeneracijom piramidnog i kortikobulbarnog trakta i stanica u precentralnom girusu.

Klinička slika je često vidljiva nakon dužeg promatranja dijagnostika je često proces isključivanja zato je važno da se obratite liječniku specijalisti koji ima iskustva u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji takvih bolesnika. Uočava se slabost i atrofija mišića udova i trupa uključujući i respiratorne muskulature. Također zahvaćana je bulbarna muskulatura dakle jezik i mišići grla. Progresija slabosti ide relativno sporo tokom mjeseci. Karakterističan znak je fascikulacije , izraziti živahni refleksi, znakovi oštećenja piramidnog puta, senzorna komponenta je relativno pošteđena, česti su bolni grčevi i bolnost. Atrofija intrinzične muskulature šaka dominantno distalno koja se primjećuje često dugim promatranjem kada se primijete i fascikulacije. Postepeno atrofija regredira i proksimalno. Spazam i živahni refleksi su naznačeni više što bi bili prisutni uz tako naznačenu atrofiju i slabost.

Niz bolesti i stanja mogu nalikovati amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi te je ekstenzivan obrada potrebna kako bi se isključile druge bolesti i potvrdila bolest motornog neurona. Slikovne metode kao što je MRI osim mozga moraju uključivati i leđnu moždinu prije svega cervikalni segment, dalje treba načiniti EMNG, MEP, testove plućne funkcije, laboratorijske testove a po potrebi i drugo. Liječenje je dugotrajno i složeno te uključuje lijekove i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Važna je suradnja liječnika specijaliste fizijatara i specijaliste neurolog. Fizikalni modaliteti i kineziterapija trebaju započeti vrlo rano i postepeno, uz adekvatnu prehranu i vježbe disanja. Znakovi respiratorne insuficijencije zahtijevaju primjenu kisika i trahostome. Elektomotorna kolica i druga elektro-komunikacijska pomagala koja vam može preporučiti specijalist fizijatar će olakšati tegobe koje ima pacijent. Potrebno je praćenje stanja i adaptacija medikamentozne terapije i dobro dozirana kineziterapija.

Poliklinika Faktor zdravlje ima vrhunske stručnjake specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koji prate novosti na području neurorehabilitacije, dok će vam naši educirani terapeuti i kineziolozi pružiti suport prilikom vježbanja.

Domobranska 25, Zagreb

Dogovorite termin

Dogovorite termin

01 3737 333

Pošaljite upit

Pošaljite upit

info@faktorzdravlje.com

Poliklinika Faktor Zdravlje
Call Now ButtonKontakt