Pon. - Pet. 08:00 - 20:00
  Dogovorite termin : 01 37 37 333 099 37 37 333

All posts by admin

Kineziologija

Rad našeg medicinskog centra bazira se na integriranom pristupu doktora, terapeuta i kineziologa što znači da Vam nakon specijalističkog i subspecijalstičkog pregleda fizijatra i reumatologa prvo osiguravamo terapijski pristup kojemu je cilj otkloniti bolnost te vratiti optimalno funkcionalno stanje i opseg pokreta u koštano-zglobnom sustavu, a nakon navedenog slijedi kineziološki pristup kojim dovršavamo proces rehabilitacije što znači da osobu pripremamo za povratak u svakodnevnicu onime što mu je evolucijski predodređeno, a to je kretanje, u čijoj osnovi se nalazi pokret. Vježbanje je samo jedan od oblika ljudskog kretanja, a mi vježbanjem osobi stimuliramo i mišićni sustav, čime vraćamo mišićnu snagu, izdržljivost, radimo na koordinaciji i ravnoteži dijelova tijela, povećavamo funkcionalne kapacitete i drugo.

Opširnije

Pred/postoperativna rehabilitacija

Predoperativna i postoperativna priprema i rehabilitacija nužne su kako bi se osoba vratila u redoviti život. Operacije na kralježnici i ekstremitetima zahtijevaju pomnu pripremu, kako procjenu anesteziološkog rizika tako i procjenu dužine oporavka. Takav oporavak je kraći ako su pripreme dobro izvedene. Dobro je naučiti kako koristiti pomagalo, proći školu hoda, vježbe transfera prije i poslije operacijskog zahvata.

Opširnije

Laser

Laser- fizikalna terapija medicinskim laserom
Medicinski laser koristi se uspješno u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji za smanjenje bolova i oporavak tkiva. Usmjerena monokromatska zraka lasera poboljšava cijeljenje rana i cirkulaciju te na taj način ubrzava oporavak nakon ozljeda mišića, tetiva, ligamenata i kostiju. Laser ima značajan utjecaj na stanične procese, imunološku funkciju, formiranje kolagena. Optimalni klinički parametri zavise od same ozljede i specifičnosti lokalizacije koju tretiramo. Laser koji se primjenjuje u fizijatriji je fotobiomudulirajući.

Opširnije

Akupunktura medicinskim laserom

Akupunktura medicinskim laserom ili laserska akupunktura koristi se kako bi se od osjetljivih osoba izbjegla primjena igala. Točke na koje se primjenjuje su akupunkturne ili trigger točke, a učinak je vrlo povoljan i siguran. Indikacija za primjenu lasera su stimuliranje cijeljenja rana, zglobne i mišićne bolesti, ozljede tkiva, modulacija bolnosti. Medicinski laser koristi se uspješno u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji za smanjenje bolova i oporavak tkiva. Usmjerena monokromatska zraka lasera poboljšava cijeljenje rana i cirkulaciju te na taj način ubrzava oporavak nakon ozljeda mišića, tetiva, ligamenata i kostiju.

Opširnije

Akupunktura

Tradicionalna znanja kineske medicine na zapadu dobivaju sve veću vrijednost, prepoznaju se stanja i dijagnoze kao što su bolni fenomeni i mršavljenje koji se dobro mogu tretirati u medicinskom centru. Akupunktura na gotovo bezbolan i siguran način smanjuje upalu i bolnost, povećava pokretljivost te energizira organizam.

Opširnije

Piriformis sindrom

Sindrom piriformnog mišića je bolno stanje u kojemu se bolnost, zbog poremećaja osjeta, javlja glutealno, a utrnulost duž noge nalikuje na zahvaćenost živca. Mišić piriformis iritira strukture u blizini kao što je ishijadični živac što uzrokuje bolnost, slabost te trnce duž noge. Sam mišić se proteže od prednjeg djela križne kosti (sakruma), točnije njegove ventralne zdjelične strane do velikog trohantera. Funkcija mu je rotacija kuka, noge i stopala prema van. Zanimljivo je da kao anatomska varijanta živac može prolaziti i kroz sam mišić.

Opširnije

Rameni obruč / shoulder girdle complex

Rameni zglob je bolje nazvati rameni obruč zbog toga što se on sastoji od nekoliko zglobova, a svi oni sudjeluju u pokretu ramena:
– glenohumeralni zglob čini spoj između lopatice i nadlaktice
– akromioklavikularni zglob čini spoj između akromijalnog nastavka lopatice i ključne kosti
– kostovertebralni zglob čini spoj između rebara i kralježaka
– sternoklavikualrni zglob čini spoj između prsne i ključne kosti
– sternokostalni zglob čini spoj između rebara i prsne kosti
– skapulokostalni zglob čini spoj između lopatice i rebara

Pokreti u ramenu aktiviraju i sve ostale susjedne zglobove i spojeve. Zbog složene neuralne
inervacije burze, tetive, ligamenti i mnoge druge strukture mogu utjecati na smanjenu funkciju i bolnost u
ramenu. Prenesena bolnost iz vrata i unutrašnjih organa mora uvijek biti isključena.

Rotatorna manžeta je skupina stabilizatora lopatice i ramena koja se sastoji od četiri mišića:
– supraspinatusa
– infraspinatusa
– teres minora
– subskapularisa

Također u stabilizaciji ramena sudjeluju i mnogi drugi mišići poput deltoideusa, bicepsa, teres majora, romboideusa, seratusa anteriora, trapezijusa i levatora skapule.

Rješavanje problematike bolnog ramena kompleksan je posao koji zahtijeva specijalistički pregled, dijagnostiku i rehabilitaciju.

Opširnije

Celijakija (glutenska enteropatija)

Koštano zglobni simptomi/reumatske tegobe
Celijakija ili glutenska enteropatija je kronična autoimunosna bolest tankog crijeva, a karakterizirana je nepodnošljivošću glutena u genetski predisponiranih osoba.

Opširnije

Terapijski ultrazvuk

Ultrazvuk je odlična fizikalna procedura u poboljšanju cirkulacije i smanjenju bolova.

Najčešće indikacije:
– kontraktura zgloba
– tendinitis/tenosinovitis
– muskuloskeletni bolovi
– degenerativni artritis/upalni artritis
– sindrom karpalnog kanala, ulnarnog kanala, tarzalnog kanala
– akutne/subakutne traume
– cijeljenje rana
– petni trn/entezitis

Ljudsko uho zamjećuje zvukove od 4-20000 Hz. Frekvencije iznad 20000 Hz nazivaju se ultrazvukom. Ultrazvuk zahtjeva medij i direktan kontakt s tkivom, zato se koriste voda, gelovi i kreme koji mogu sadržavati ljekovite tvari. Takva procedura naziva se sonoforezom. Terapijske frekvencije imaju najbolji odnos između penetracije u tkivo i fokusiranosti.

Kakav utjecaj ultrazvuk ima na tijelo?
Efekti su toplinski i netoplinski (kavitacija, pomak medija, stojni valovi).

Koliko duboko ultrazvuk prodire u tkivo?
Dubina klinički značajnog učinka zavisi od aplicirane snage, prirode tkiva, i smjera/frekvencije ultrazvučnog snopa. U meko tkivo ultrazvučni val prodire do 7-8 cm dok kroz kost prodire 1 cm.

Gdje se događaju najintenzivnije promjene tokom primjene terapijskog ultrazvuka?
Ultrazvuk zagrijava kožu, masno tkivo, mišiće i kosti s najznačajnijim efektom na području granice različitih vrsta tkiva.

SONOFOREZA/FONOFOREZA
Sonoforeza odnosno fonoforeza je tehnika primjene terapijskog ultrazvuka kroz lijek. Lijek se pridodaje akustičnom mediju kao što je gel, ulje, krema ili voda. Tada se farmakološki aktivna supstanca uvodi brže i dublje u tkivo čime se izaziva značajan lokalni efekt bez sistemskog efekta.

U Poliklinici Faktor zdravlje imamo najmodernije ultrazvučne terapijske aparate najpoznatijeg svjetskog proizvođača tako da je učinak i sigurnost na najvišem standardu. Iskusan tim specijalista fizijatra i reumatologa, terapeuta i kineziologa učinit će sve da vam smanji bolove i poveća pokretljivost te vas što prije vrati vašim dnevnim aktivnostima.

Opširnije

Vježbanjem za snažnije kosti – spriječite osteoporozu

Vježbom jačamo kost i sprječavamo osteoporozu. Osteoporoza je kronična bolest lokomotornog sustava karakterizirana smanjenjem koštane mase i poremećajem mikroarhitekture kosti, što rezultira povećanim rizikom nastanka prijeloma. I sportaši mogu imati osteoporozu!

Pretreniranost, loša i neredovita prehrana, hormonski poremećaji kod mlađih sportaša kao što je smanjenje estrogena kod žena ili smanjenje testosterona kod muškaraca, te drugi hormonski poremećaji (poremećaj rada štitnjače) mogu pridonijeti promjeni kvalitete kosti. Posljedica osteoporoze je rizik nastanka prijeloma, poglavito prijeloma kralježaka, prijeloma kuka i podlaktice.

Nepromjenjivi uzroci osteoporoze

Promjenjivi uzroci osteoporoze

-prethodni prijelomi

-nedostatna i neprimjerena tjelesna aktivnost

-visoka životna dob

-niski unos kalcija

-rasa

-niska razina i niski unos D vitamina

-demencija

-pušenje cigareta

-ženski spol

-uživanje alkohola i kave

-indeks tjelesne mase

-učestali padovi

-arhitektonske barijere

 

 

Specijalisti koji se bave osteoporozom kao što su fizijtri-reumatolozi na osnovi kliničkog pregleda i procjene faktora rizika preporučit će vam dijagnostičke pretrage kao što su DXA skeleta (denzitometrija) ili ciljana RTG obrada. Laboratorijska obrada krvi i urina često je nužna kako bi se procijenio metabolizam kostiju i isključile druge bolesti. Naš tim liječnika specijalista, kineziologa i fizioterapeuta pomoći će vam da programiranim vježbama ojačate kosti i mišiće i spriječite osteoporozu. U osnovno liječenje spada i zdravi način prehrane, redovita tjelesna aktivnost, fizikalne procedure, postupci u smislu smanjenja rizika od pada u što spada i korištenje odgovarajućih pomagala. Naglasak je na prevenciji, saznanju da je tjelesna aktivnost još u ranijoj životnoj dobi važan poticaj za kvalitetnu koštanu izgradnju. Aktivnosti prilagođene funkcionalnom statusu osobe su najoptimalnije, dakle aktivnosti koje su individualno podnošljive i zadovoljavaju osobu kao što je šetnja, lagano trčanje, plivanje, plesovi, vježbanje u grupi sa prilagođenim programom opterećenja. Kod sportaša kompleksi programiranih treninga ciljano su usredotočeni na ovaj problem.

Opširnije
+385 1 3737 333