Pon. - Pet. 08:00 - 20:00
  Dogovorite termin : 01 37 37 333 099 37 37 333

All Posts in Category: Fizikalna medicina

Fizijatrija

Fizijatrija ili fizikalna i rehabilitacijska medicina je medicinska disciplina koja ujedinjuje niz medicinskih disciplina ali povezuje medicinu s drugim znanstvenim disciplinama. Liječnik specijalist koji se bavi tim područjem naziva se fizijatar ili specijalist fizikalne i rehabilitacijske medicine. On je prije svega doktor medicine koji se bavi koji poznaje univerzalne principe medicine te je usavršavan kako bi pregledom, dijagnostikom i liječenjem koristeći sve svoje medicinsko znanje prenio društvu i pojedinačnom pacijenta.

Fizijatar gleda pacijenata kao cjelinu u svim njegovim aspektima, bio osobnim fizičkima, ali psihičkim, te interakcijom pacijenta sa svojom okolinom, bilo obiteljskom, bilo prijateljskom. Bilo radnom, kako bi se omogućilo maksimum u sudjelovanju osobe u aktivnostima svakodnevnog života unatoč prisutnim teškoćama i kako bi se one umanjile ili uklonile. Fizikalna medicina i rehabilitacija je moderna kraljica medicine kao što je atletika kraljica sportova. Fizijatar koristi i provodi dijagnostičke i terapijske procedure kao što su elektrodijagnostika, muskuloskeletni i vaskularni ultrazvuk, injekcije u zglobove; također su mu na raspolaganju sve dijagnostičke procedure od RTG, kompjutorizirane tomografije (CT), magnetske rezignacije (MRI), scintigrafije skeleta, laboratorijske metode i dijagnostika.

Fizikalna i rehabilitacijama medicina u temeljima ima anatomiju, kineziologiju, biotehniku kako bi koristeći terapijsko vježbanje, fizikalne i kemijske modalitete, lijekove te prirodne ljekovite činitelje reducirala i uklonila bolnost i disfunkciju. Fizijatrija / fizikalna medicina i rehabilitacija u suradnji s reumatolozima, kardiolozima, neurolozima, traumatolozima, ortopedima, pedijatrima, endokrinolozima, neurokirurzima obiteljskim liječnicima i mnogim drugim medicinskim specijalnostima li i ne medicinskim granama omogućava povratak osobe aktivnostima svakodnevnog života. Fizijatar je vođa rehabilitacijskog tima, svojim punim i cjelokupnim medicinskim znanjem predvodi i upravlja procesom liječenja u domeni rehabilitacijskih procesa bilo koje geneze.

Opširnije

NKT

NKT (izvorno NeuroKinetic Therapy) metoda je koja je nastala kompilacijom raznih drugih metoda i tehnika sa ciljem tretiranja disfunkcije, a ne simptoma. Pokreti koje izvodimo pohranjeni su u mozgu pa korekcijom patološkog obrasca pokreta smanjujemo bol.

NKT pokušava smanjiti bolne fenomene, osobito kronične, pritom poboljšavajući jakost, snagu, mobilnost, fleksibilnost. Smanjenjem bolova potreba za lijekovima postaje manja. NKT kao temelj koristi manualni mišićni test pri čemu uz analizu mišića odnosno funkcionalne anatomije mišića i mišićnih grupa posebice smanjuje bolnost i poboljšava samu izvedbu. Neke regije i mišići česti su izvor boli te se NKT usredotočuje upravo na njih. Tako mišić scalene uzrokuje bolove u vratu i duž ruke, mišić pectoralis minor pridonosi lošem držanju i takozvanim oblim leđima pritom narušavajući funkciju glenohumeralnog zgloba, pridonosi disfunkciji disanja i raznim drugim lošim kompenzacijskim obrascima pokreta. U koljenoj regiji mišić popliteus ponekad uzrokuje bol i disfunkciju koljena. S vanjske strane natkoljenice mišić tensor fasciae latae sudjeluje u mnogim disfunkcijskim obrascima u tijelu. Mišić piriformis uzrokuje bolnost duboko u glutealnoj regiji te ponekad duž noge. Kuk i preponu vrlo često zahvaća sindrom sraza između glave natkoljenične kosti i acetabuluma koji je poznat pod skraćenicom FAI. Simptomi su mu bolnost u preponi i natkoljenici, kao i redukcija opsega pokreta. U području glave temporomandibularni zglob uzrokuje smetnje žvakanja i glavobolje.

Dijafragma je mišićno-tetivna struktura koja sudjeluje pri disanju, a kada dođe do njene disfunkcije nastaje niz problema, od disanja do bolova u leđima. Emocionalni problemi često izazivaju njenu disfunkciju tako da se ona kontrahira i razvije patološki obrazac i u drugim, najčešće susjednim mišićima i regijama, poput mišića quadratus lumboruma, serratus posteriora, scaleneusa i interkostalnih mišića. Zdjelično dno važna je regija koju je potrebno pažljivo analizirati kod križobolje, inkontinencije (oslabljene kontrole mokrenja), konstipacije (zatvora stolice) i seksualne disfunkcije.

NKT se primjenjuje i u našoj Poliklinici te je odlična nadopuna ostalim tehnikama nakon što se napravi dijagnostika. Naš magistar kineziologije Grgur Bulović primjenjuje tehniku s velikim uspjehom.

Opširnije

DNS

DNS (izvorno Dynamic Neuromuscular Stabilization) ili dinamička neuromuskularna stabilizacija je metoda koja omogućuje neurološkom sustavu da poboljša ili uspostavi bolje držanje (posturu) i položaj tijela, omogućuje bolji i svrsishodniji pokret te ljepši i pravilniji hod. Sve je to potrebno kako kod zdravih osoba tako i kod raznih bolesti i oštećenja. Takva motorička kontrola uspostavlja se vrlo rano, tokom prvih mjeseci i godina života. DNS omogućuje poboljšanje obrazaca pokreta tijekom rasta i razvoja, ali i u odrasloj dobi. Dinamička neuromuskularna stabilizacija potiče neurorazvojni aspekt motoričke kontrole kako bi se poboljšala ili obnovila disfunkcija lokomotornog sustava i pridruženih tegoba i sindroma.

Originalan koncept potječe iz Praške škole rehabilitacije i manualne medicine, a osnovali su ga doktori medicine, specijalisti fizijatri i neurolozi Vojta, Lewit, Janda i Vele. Danas je raširen u cijelom svijetu te se primjenjuje i u našoj poliklinici. Cilj DNS-a je optimizacija stabilizacijske strategije iz aspekta funkcije zgloba. Rebalans posture i uspravnog stava, optimalna koordinacija i muskularna stabilizacija cervikalnog, torakalnog i lumbalnog segmenta, kao i ramenog i zdjeličnog obruča uz DNS protokole koji provode naši liječnici specijalisti i terapeuti poboljšava niz tegoba i funkcionalnih deficita neurološkog i lokomotronog sustava. DNS kontrolom dijafragme ispravlja loše stereotipe disanja, koji kao posljedicu imaju teškoće na psihofizičko zdravlje. Dinamička neuromuskularna stabilizacija poboljšava loše obrasce koji se javljaju prilikom svakodnevnih aktivnosti i prisilnih položaja tijela kao što je dugotrajno sjedenje, pritom omogućavajući smanjenje bolnosti i poboljšanje osnovnih tjelesnih funkcija, dok kod djece pridonosi uspostavljanju boljih obrazaca puzanja, čučanja, transfera, rotacija potičući optimalan neurološki razvoj djeteta. Doktor Mijić na temelju svog iskustva i znanja, a uz pomoć izvrsnih fizioterapeuta i kineziologa primjenjuje ovu metodu dugi niz godina.

Opširnije

Kineziterapija

Kineziterapija (grč. kinezis- pokret, therapeia- liječenje) ili medicinska gimnastika medicinska je disciplina koja se koristi pokretom radi liječenja oboljelih ili ozlijeđenih osoba. Ima dominantnu ulogu u rehabilitaciji mišićno-koštanog sustava i neosporno je najvrjednija metoda fizikalne terapije. Glavni ciljevi kineziterapije jesu: uspostavljanje, održavanje ili povećanje opsega pokreta, održavanje i povećanje mišićne snage, povećanje izdržljivosti, razvijanje ili poboljšanje koordinacije pokreta (mišićna edukacija i reedukacija),
povećanje brzine pokreta, poboljšanje stava i položaja tijela, sprječavanje i ispravljanje različitih deformacija, poboljšanje funkcije pojedinih organskih sustava i kondicioniranje organizma (4.).

Opširnije

Kineziologija

Rad našeg medicinskog centra bazira se na integriranom pristupu doktora, terapeuta i kineziologa što znači da Vam nakon specijalističkog i subspecijalstičkog pregleda fizijatra i reumatologa prvo osiguravamo terapijski pristup kojemu je cilj otkloniti bolnost te vratiti optimalno funkcionalno stanje i opseg pokreta u koštano-zglobnom sustavu, a nakon navedenog slijedi kineziološki pristup kojim dovršavamo proces rehabilitacije što znači da osobu pripremamo za povratak u svakodnevnicu onime što mu je evolucijski predodređeno, a to je kretanje, u čijoj osnovi se nalazi pokret. Vježbanje je samo jedan od oblika ljudskog kretanja, a mi vježbanjem osobi stimuliramo i mišićni sustav, čime vraćamo mišićnu snagu, izdržljivost, radimo na koordinaciji i ravnoteži dijelova tijela, povećavamo funkcionalne kapacitete i drugo.

Opširnije

Laser

Laser- fizikalna terapija medicinskim laserom
Medicinski laser koristi se uspješno u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji za smanjenje bolova i oporavak tkiva. Usmjerena monokromatska zraka lasera poboljšava cijeljenje rana i cirkulaciju te na taj način ubrzava oporavak nakon ozljeda mišića, tetiva, ligamenata i kostiju. Laser ima značajan utjecaj na stanične procese, imunološku funkciju, formiranje kolagena. Optimalni klinički parametri zavise od same ozljede i specifičnosti lokalizacije koju tretiramo. Laser koji se primjenjuje u fizijatriji je fotobiomudulirajući.

Opširnije

Akupunktura medicinskim laserom

Akupunktura medicinskim laserom ili laserska akupunktura koristi se kako bi se od osjetljivih osoba izbjegla primjena igala. Točke na koje se primjenjuje su akupunkturne ili trigger točke, a učinak je vrlo povoljan i siguran. Indikacija za primjenu lasera su stimuliranje cijeljenja rana, zglobne i mišićne bolesti, ozljede tkiva, modulacija bolnosti. Medicinski laser koristi se uspješno u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji za smanjenje bolova i oporavak tkiva. Usmjerena monokromatska zraka lasera poboljšava cijeljenje rana i cirkulaciju te na taj način ubrzava oporavak nakon ozljeda mišića, tetiva, ligamenata i kostiju.

Opširnije

Akupunktura

Tradicionalna znanja kineske medicine na zapadu dobivaju sve veću vrijednost, prepoznaju se stanja i dijagnoze kao što su bolni fenomeni i mršavljenje koji se dobro mogu tretirati u medicinskom centru. Akupunktura na gotovo bezbolan i siguran način smanjuje upalu i bolnost, povećava pokretljivost te energizira organizam.

Opširnije

Terapijski ultrazvuk

Ultrazvuk je odlična fizikalna procedura u poboljšanju cirkulacije i smanjenju bolova.

Najčešće indikacije:
– kontraktura zgloba
– tendinitis/tenosinovitis
– muskuloskeletni bolovi
– degenerativni artritis/upalni artritis
– sindrom karpalnog kanala, ulnarnog kanala, tarzalnog kanala
– akutne/subakutne traume
– cijeljenje rana
– petni trn/entezitis

Ljudsko uho zamjećuje zvukove od 4-20000 Hz. Frekvencije iznad 20000 Hz nazivaju se ultrazvukom. Ultrazvuk zahtjeva medij i direktan kontakt s tkivom, zato se koriste voda, gelovi i kreme koji mogu sadržavati ljekovite tvari. Takva procedura naziva se sonoforezom. Terapijske frekvencije imaju najbolji odnos između penetracije u tkivo i fokusiranosti.

Kakav utjecaj ultrazvuk ima na tijelo?
Efekti su toplinski i netoplinski (kavitacija, pomak medija, stojni valovi).

Koliko duboko ultrazvuk prodire u tkivo?
Dubina klinički značajnog učinka zavisi od aplicirane snage, prirode tkiva, i smjera/frekvencije ultrazvučnog snopa. U meko tkivo ultrazvučni val prodire do 7-8 cm dok kroz kost prodire 1 cm.

Gdje se događaju najintenzivnije promjene tokom primjene terapijskog ultrazvuka?
Ultrazvuk zagrijava kožu, masno tkivo, mišiće i kosti s najznačajnijim efektom na području granice različitih vrsta tkiva.

SONOFOREZA/FONOFOREZA
Sonoforeza odnosno fonoforeza je tehnika primjene terapijskog ultrazvuka kroz lijek. Lijek se pridodaje akustičnom mediju kao što je gel, ulje, krema ili voda. Tada se farmakološki aktivna supstanca uvodi brže i dublje u tkivo čime se izaziva značajan lokalni efekt bez sistemskog efekta.

U Poliklinici Faktor zdravlje imamo najmodernije ultrazvučne terapijske aparate najpoznatijeg svjetskog proizvođača tako da je učinak i sigurnost na najvišem standardu. Iskusan tim specijalista fizijatra i reumatologa, terapeuta i kineziologa učinit će sve da vam smanji bolove i poveća pokretljivost te vas što prije vrati vašim dnevnim aktivnostima.

Opširnije

Vježbanjem za snažnije kosti – spriječite osteoporozu

Vježbom jačamo kost i sprječavamo osteoporozu. Osteoporoza je kronična bolest lokomotornog sustava karakterizirana smanjenjem koštane mase i poremećajem mikroarhitekture kosti, što rezultira povećanim rizikom nastanka prijeloma. I sportaši mogu imati osteoporozu!

Pretreniranost, loša i neredovita prehrana, hormonski poremećaji kod mlađih sportaša kao što je smanjenje estrogena kod žena ili smanjenje testosterona kod muškaraca, te drugi hormonski poremećaji (poremećaj rada štitnjače) mogu pridonijeti promjeni kvalitete kosti. Posljedica osteoporoze je rizik nastanka prijeloma, poglavito prijeloma kralježaka, prijeloma kuka i podlaktice.

Nepromjenjivi uzroci osteoporoze

Promjenjivi uzroci osteoporoze

-prethodni prijelomi

-nedostatna i neprimjerena tjelesna aktivnost

-visoka životna dob

-niski unos kalcija

-rasa

-niska razina i niski unos D vitamina

-demencija

-pušenje cigareta

-ženski spol

-uživanje alkohola i kave

-indeks tjelesne mase

-učestali padovi

-arhitektonske barijere

 

 

Specijalisti koji se bave osteoporozom kao što su fizijtri-reumatolozi na osnovi kliničkog pregleda i procjene faktora rizika preporučit će vam dijagnostičke pretrage kao što su DXA skeleta (denzitometrija) ili ciljana RTG obrada. Laboratorijska obrada krvi i urina često je nužna kako bi se procijenio metabolizam kostiju i isključile druge bolesti. Naš tim liječnika specijalista, kineziologa i fizioterapeuta pomoći će vam da programiranim vježbama ojačate kosti i mišiće i spriječite osteoporozu. U osnovno liječenje spada i zdravi način prehrane, redovita tjelesna aktivnost, fizikalne procedure, postupci u smislu smanjenja rizika od pada u što spada i korištenje odgovarajućih pomagala. Naglasak je na prevenciji, saznanju da je tjelesna aktivnost još u ranijoj životnoj dobi važan poticaj za kvalitetnu koštanu izgradnju. Aktivnosti prilagođene funkcionalnom statusu osobe su najoptimalnije, dakle aktivnosti koje su individualno podnošljive i zadovoljavaju osobu kao što je šetnja, lagano trčanje, plivanje, plesovi, vježbanje u grupi sa prilagođenim programom opterećenja. Kod sportaša kompleksi programiranih treninga ciljano su usredotočeni na ovaj problem.

Opširnije