Pon. - Pet. 08:00 - 20:00
  Dogovorite termin : 01 37 37 333 099 37 37 333

Sudski vještak

Sud ili stranka mogu naručiti vještvo, vještvo sudskog vještaka fizijatara reumatologa sadržava objektivno, nepristrano, stručno mišljenje i ekspertizu stanja i događaja te uzročno posljedične veze, te pomažu da objektivno doznate koje su vaše šanse kod osiguravajućih društava , te na sudu. Višegodišnje iskustvo na pri sudovima i vještačenjima na terenu. Ostvarite vaše pravo.

Savjet – budite točni, otvoreni, iskreni i priložite svu dokumentaciju kako bi vještak moga stručno i jasno sagledao situaciju.